پکیج های راه اندازی مرکز تماس

پلن های متناسب با تمامی بودجه ها.فقط با یکبار پرداخت برای مجموعه خود مرکز تماس حرفه ای راه اندازی کنید.

طلایی ( کسب و کارهای بزرگ )

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ /تومان
 • انتقال و توزیع تماس های ورودی بین کاربران
 • پیکربندی پاسخ و هدایت تماس درون شبکه ( ۵۰ مورد )
 • پیکربندی پاسخ و هدایت تماس برون شبکه ( ۵۰ مورد )
 • پیاده سازی سرور نرم افزاری Voip
 • پیکربندی نرم افزارهای کارمندان ( ۵۰ مورد )
 • پیکربندی تلفن های تحت شبکه ( ۵۰ مورد )
 • تعریف مدل شماره گیری
 • پشتیبانی سرور فیزیکی ( ۳ ماه )
 • تعریف منشی دیجیتال ( ۱۰ منشی )
 • رجیستر کردن ترانک ( ۳ ترانک )
 • پیکربندی میکروتیک
 • ذخیره سازی و بکاپ ( ۱۵ مرتبه )
 • تعریف شرایط زمانی
 • ایجاد فکس مجازی
 • تعریف گروه زمانی
 • تهیه سرور فیزیکی ( رایگان )
 • تهیه میکروتیک ( رایگان )
 • ایجاد صف انتظار ( ۵ صف )
 • ارتباط بین شعب ( ۲ شعبه دیگر )
 • ضبط مکالمات
 • موزیک انتظار
 • تعریف داخلی ( ۵۰ داخلی )
 • آموزش ( ۳ ساعت )

نقره ای ( کسب و کارهای متوسط )

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ /تومان
 • انتقال و توزیع تماس های ورودی بین کاربران
 • پیکربندی پاسخ و هدایت تماس درون شبکه ( ۲۰ مورد )
 • پیکربندی پاسخ و هدایت تماس برون شبکه ( ۲۰ مورد )
 • پیاده سازی سرور نرم افزاری Voip
 • پیکربندی نرم افزارهای کارمندان ( ۲۰ مورد )
 • پیکربندی تلفن های تحت شبکه ( ۲۰ مورد )
 • تعریف مدل شماره گیری
 • پشتیبانی سرور فیزیکی ( ۲ ماه )
 • تعریف منشی دیجیتال ( ۵ منشی )
 • رجیستر کردن ترانک ( ۲ ترانک )
 • پیکربندی میکروتیک
 • ذخیره سازی و بکاپ ( ۸ مرتبه )
 • تعریف شرایط زمانی
 • ایجاد فکس مجازی
 • تعریف گروه زمانی
 • تهیه سرور فیزیکی ( رایگان )
 • تهیه میکروتیک
 • ایجاد صف انتظار ( ۲ صف )
 • ارتباط بین شعب ( ۱ شعبه دیگر )
 • ضبط مکالمات
 • موزیک انتظار
 • تعریف داخلی ( ۲۰ داخلی )
 • آموزش ( ۲ ساعت )

برنزی ( کسب و کارهای کوچک )

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ /تومان
 • انتقال و توزیع تماس های ورودی بین کاربران
 • پیکربندی پاسخ و هدایت تماس درون شبکه ( ۱۰ مورد )
 • پیکربندی پاسخ و هدایت تماس برون شبکه ( ۱۰ مورد )
 • پیاده سازی سرور نرم افزاری Voip
 • پیکربندی نرم افزارهای کارمندان ( ۱۰ مورد )
 • پیکربندی تلفن های تحت شبکه ( ۱۰ مورد )
 • تعریف مدل شماره گیری
 • پشتیبانی سرور فیزیکی ( ۱ ماه )
 • تعریف منشی دیجیتال ( ۲ منشی )
 • رجیستر کردن ترانک ( ۱ ترانک )
 • پیکربندی میکروتیک
 • ذخیره سازی و بکاپ ( ۴ مرتبه )
 • تعریف شرایط زمانی
 • ایجاد فکس مجازی
 • تعریف گروه زمانی
 • تهیه سرور فیزیکی ( رایگان )
 • تهیه میکروتیک
 • ایجاد صف انتظار ( ۱ صف )
 • ارتباط بین شعب
 • ضبط مکالمات
 • موزیک انتظار
 • تعریف داخلی ( ۱۰ داخلی )
 • آموزش ( ۱ ساعت )

پکیج های سفارشی

در صورتی که پلن مد نظر شما جزو موارد بالا نیست میتوانید از قسمت زیر پلن مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

تجهیزات

متناسب با کسب و کار خود سرور مورد نیاز را انتخاب کنید

امکانات پایه

امکانات پیشرفته

۰
هر ترانک / ۵۰۰.۰۰۰ تومان
۰
هر داخلی / ۷۰.۰۰۰ تومان
۰
هر منو / ۶۵.۰۰۰ تومان
۰
هر تلفن / ۷۰.۰۰۰ تومان
۰
هر دستگاه / ۵۰.۰۰۰ تومان
۰
هر صف / ۲۵۰.۰۰۰ تومان
۰
هر شعبه / ۴۵۰.۰۰۰ تومان
۰
هر بکاپ / ۶۰.۰۰۰ تومان
۰
هر داخلی / ۳۰.۰۰۰ تومان
۰
هر داخلی / ۲۰.۰۰۰ تومان
۰
هر ماه / ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
۰
هر ساعت / ۳۵۰.۰۰۰ تومان
مجموع تومان
×
واتساپ
تلگرام
پشتیبانی مشتریان