فهرست کدهای وضعیت HTTP

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Untitled 1 6 فهرست کدهای وضعیت HTTP

فهرست کدهای وضعیت HTTP

فهرست کدهای وضعیت HTTP – یک کد وضعیت HTTP یک پاسخ سرور به درخواست مرورگر است. هنگام بازدید از یک وب سایت، مرورگر شما یک درخواست را به سرور سایت ارسال می کند، سپس سرور به درخواست مرورگر با یک کد سه رقمی پاسخ می دهد.

کدهای وضعیت HTTP چیست؟

این کدهای وضعیت معادل یک مکالمه اینترنتی بین مرورگر و سرور شماست که با هم برقرار می کنند.درک کدهای وضعیت و نحوه استفاده از آنها به شما کمک می کند به سرعت خطاهای سایت برای به حداقل رساندن خرابی در سایت خود را تشخیص دهید. شما حتی می‌توانید از برخی از این کدها را برای کمک به موتورهای جستجو و دسترسی مردم به سایت خود استفاده کنید به عنوان مثال، ۳۰۱ redirect ، به ربات ها و افراد می گوید که یک صفحه است که به طور دائم به جایی دیگر منتقل شده است.

اولین رقم هر کد وضعیت سه رقمی با یکی از پنج شماره ۱ تا ۵ شروع می شود.

شما ممکن است این را به عنوان ۱xx یا ۵xx بیان کنید تا کدهای وضعیت در آن محدوده را نشان دهید.

هر یک از این محدوده ها یک کلاس متفاوت از پاسخ سرور را شامل می شود.

فهرست کدهای وضعیت HTTPکلاس های وضعیت مشترک:

۱xxs – پاسخ های اطلاعاتی: به این معنی که درخواست، پذیرفته شده است یا فرایند همچنان ادامه دارد.

۲xxs – موفقیت! درخواست با موفقیت انجام شد و سرور پاسخ مرور شده را به مرورگر داد.

۳xxs -Redirection: شما به جایی دیگر هدایت می شوید. درخواست دریافت شد، اما یک نوع تغییر مسیر وجود دارد.

۴xxs – خطاهای مشتری: صفحه یافت نشد، سایت یا صفحه قابل دسترسی نیست (درخواست ساخته شده است، اما صفحه معتبر نیست .

۵xxs – خطاهای سرور(سرویس دهنده): یک درخواست معتبر توسط مشتری ساخته شد اما سرور برای تکمیل درخواست موفق نشد.

هر کدام از این کلاس ها دارای زیر مجوعه و دسته هایی هستند که میتوانید به راحتی آنها را شناسایی کنید و بدانید در کدام دسته قرار میگیرند. به عنوان نمونه اگر کد وضعیت ۴۰۴ رخ دهد، مشخص میشود که این کد در دسته‌بندی (رده) ۴xx قرار می‌گیرد، بنابراین می‌توانیم این گونه فرض کنیم که (کد ۴۰۴) به این معنا است که اشتباه یا خطایی رخ داده است که منشا آن به سرویس‌گیرنده (سمت کاربر) برمی‌گردد.

دسته بندی کد ها :

۱×× Informational

۱۰۰ Continue
۱۰۱ Switching Protocols
۱۰۲ Processing

۲×× Success

۲۰۰ OK
۲۰۱ Created
۲۰۲ Accepted
۲۰۳ Non-authoritative Information
۲۰۴ No Content
۲۰۵ Reset Content
۲۰۶ Partial Content
۲۰۷ Multi-Status
۲۰۸ Already Reported
۲۲۶ IM Used

۳×× Redirection

۳۰۰ Multiple Choices
۳۰۱ Moved Permanently
۳۰۲ Found
۳۰۳ See Other
۳۰۴ Not Modified
۳۰۵ Use Proxy
۳۰۷ Temporary Redirect
۳۰۸ Permanent Redirect

۴×× Client Error

۴۰۰ Bad Request
۴۰۱ Unauthorized
۴۰۲ Payment Required
۴۰۳ Forbidden
۴۰۴ Not Found
۴۰۵ Method Not Allowed
۴۰۶ Not Acceptable
۴۰۷ Proxy Authentication Required
۴۰۸ Request Timeout
۴۰۹ Conflict
۴۱۰ Gone
۴۱۱ Length Required
۴۱۲ Precondition Failed
۴۱۳ Payload Too Large
۴۱۴ Request-URI Too Long
۴۱۵ Unsupported Media Type
۴۱۶ Requested Range Not Satisfiable
۴۱۷ Expectation Failed
۴۱۸ I’m a teapot
۴۲۱ Misdirected Request
۴۲۲ Unprocessable Entity
۴۲۳ Locked
۴۲۴ Failed Dependency
۴۲۶ Upgrade Required
۴۲۸ Precondition Required
۴۲۹ Too Many Requests
۴۳۱ Request Header Fields Too Large
۴۴۴ Connection Closed Without Response
۴۵۱ Unavailable For Legal Reasons
۴۹۹ Client Closed Request

۵×× Server Error

۵۰۰ Internal Server Error
۵۰۱ Not Implemented
۵۰۲ Bad Gateway
۵۰۳ Service Unavailable
۵۰۴ Gateway Timeout
۵۰۵ HTTP Version Not Supported
۵۰۶ Variant Also Negotiates
۵۰۷ Insufficient Storage
۵۰۸ Loop Detected
۵۱۰ Not Extended
۵۱۱ Network Authentication Required
۵۹۹ Network Connect Timeout Error

امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.
پیروز و سر بلند باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
واتساپ
تلگرام
پشتیبانی مشتریان