رفع خطای Are You Sure You Want to Do This در وردپرس

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Untitled 1 3 خطای Are You Sure You Want to Do This

خطای Are You Sure You Want to Do This

آموزش رفع خطای Are You Sure You Want to Do This در وردپرس – هر بار ممکن است شما با یک خطای وردپرس مانند خطا در ایجاد اتصال به پایگاه داده یا خطای کمبود حافظه روبرو شوید. این خطاها تا حدودی مفید هستند، زیرا آنها به شما دقیقا میگویند که مشکل از کجاست. اما گاهی اوقات خطاهای غیر مفید وجود دارد مانند “آیا مطمئن هستید که میخواهید این کار را انجام دهید” . دلیل این که این خطا هیچ اطلاعاتی را ارائه نمی دهد، این است که عوامل زیادی وجود دارد که منجر به رخ دادن این خطا میشود. در این مقاله ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه در وردپرس خطایی را بررسی و آن را رفع کنید.

رفع خطای Are You Sure You Want to Do This در وردپرس

خطای Are You Sure You Want to Do This

چرا و چه زمانی خطای “Are You Sure You Want to Do This” رخ می دهد؟
این خطا معمولا زمانی اتفاق می افتد که وردپرس Nonce ها را در یک آدرس مدیریتی بررسی می کند و بررسی ناموفق می شود. Nonce کلید یا شماره های منحصر به فردی هستند که می تواند توسط یک قالب، افزونه یا یک فایل اصلی وردپرس برای اهداف تأییدی ایجاد شود. Nonces یک لایه امنیتی برای محافظت از آدرس ها، فرم ها و فراخوان های ایجکس برای جلوگیری از سوء استفاده ایجاد می کند. خطای “Are You Sure You Want to Do This” معمولا هنگامی ظاهر می شود که تایید nonce ناموفق باشد و احتمالا نامزدهای ایجاد این خطا، افزونه ها و قالب هایی هستند که به درستی از nonce استفاده نمی کنند.

بررسی خطای “Are You Sure You Want to Do This”
این خطا اغلب توسط یک افزونه یا قالب ایجاد می شود که در سایت شما نصب شده است.

برای بررسی اینکه کدام افزونه یا قالب باعث ایجاد مشکل می شود، باید تمام افزونه های خود را غیرفعال کنید.

بررسی افزونه ها

از آنجایی که یک افزونه غیرفعال هم می تواند مشکل ایجاد کند.

ما باید مطمئن شویم که هیچ افزونه در وردپرس بدون حذف آنها نصب نشده است.

برای انجام این کار باید با استفاده از یک سرویس گیرنده FTP یا مدیر فایل به سایت خود متصل شوید و پوشه plugins را در پوشه wp-content به plugins.deactivated تغییر دهید. حالا که تمام افزونه های شما واقعا حذف شده و غیرفعال شده اند، می توانید سعی کنید خطا را بررسی کنید. اگر خطا دوباره ظاهر نشد، این به این معنی است که یکی از پلاگین ها در وب سایت شما سبب ایجاد مشکل شده. برای تشخیص اینکه کدام افزونه سبب ایجاد مشکل شده است، به هاست خود بروید و پوشه plugins.deactivated را به plugins تغییر دهید. بعد از آن صفحه صفحه افزونه ها را در قسمت مدیریت وردپرس خود ببینید و افزونه های خود را یک به یک فعال کنید و پس از فعال کردن هر افزونه، خطا را دوباره بررسی کنید تا زمانی که مشکل را پیدا کنید و خطا برطرف شود.

بررسی قالب ها

اگر افزونه ها این مسئله را برطرف نکردند، ممکن است قالبی باعث ایجاد مشکل می شود.

شما می توانید قالبی را که باعث این مشکل شده است را با تکرار همان روشی که برای افزونه ها انجام دادید بررسی کنید.

قادر به یافتن منبع خطا نیست

اطمینان حاصل کنید که شما پس از غیرفعال کردن و دوباره فعال کردن افزونه ها و قالب ها، هیچ کدام از آنها در سایت شما باعث مشکل نمی شود.

سپس چند گام اضافی وجود دارد که می توانید انجام دهید.

اول مطمئن شوید که یک نسخه پشتیبان کامل از وب سایت خود دارید.

بعد، تمام فایلهای وردپرس را از سرور خود حذف کنید، به غیر از پوشه wp-content و تمام محتویات آن.

پس از آن یک نسخه تازه از وردپرس را بر روی کامپیوتر خود بریزید و فایل ها را در داخل دایرکتوری وردپرس به سرور وب خود آپلود کنید.

پس از آپلود همه فایل ها، یک فایل wp-config.php جدید در دایرکتوری ریشه ایجاد کنید.

تمام بخشها را به جز ” Authentication Unique Keys and Salts’. اضافه کنید.

تمام خطوط را با شروع تعریف در این بخش حذف کنید.

خطای Are You Sure You Want to Do This


/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY', '`+7nTNb<AwtbLA$L-Q7amn;~|wH)ljXv2~TpbP?mLA+M`8H|n1`/Lz-GmAQL{4fB');
define('SECURE_AUTH_KEY', '/gkAjhhJe`iwO)V-p=J<cN_ +6D{YhrM|=E#C7gD}]c2w~OJ} y}eY^,HWn&-j:a');
define('LOGGED_IN_KEY', 'PtDl2V|01oIXDpq^K,IH-8|rhT +T(ZMpuLq>UD?|W)b3gMfG~g[zr8N6}m%MZ|L');
define('NONCE_KEY', ']Zj5i*hHlsUWKg2|>YF,X+xpd-_`I[nFmA6ZLw~;EW7g0.s5EaZCAJ=j]./5z^X~');
define('AUTH_SALT', 'e*l:hUsddFIxm1E7y-n#<a0|u- #+SsS@-#$vNz}EY4rY~-x|0_6=Q!TR=MMxUL?');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'n]^c9nY>_}3,4)J]S sM6-MI3aB#Qk<Re^j#Lu_|x^*BhO.54aZQTtzJeCo5DWAg');
define('LOGGED_IN_SALT', 'Ba3kd1&J$~~`(|uJ0:v;w+DJ3xW}.B#R9J*r|.+V}*sTuK &8db-Mn+[boHW3{[/');
define('NONCE_SALT', 'nBv-U1qfkCZxS|13%hYdHz*s1^){.KSZWm1A^${`r!d5;EqrH:>1Xx`pwt6?**i}');

فایل wp-config.php را ذخیره و آپلود کنید.

اکنون وب سایت خود را دوباره بررسی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
واتساپ
تلگرام
پشتیبانی مشتریان